Iron na okna 500 ml

Skladem
Kód produktu: AAADR000368 Kód výrobce: 8595009210816 Vydavatel/výrobce: Severochema
Váha [kg]: 0.52

Technické parametry

Velikost 500ml/0,5l
Hlavní Sklad: Skladem (1 Ks)
Drogerie: Skladem (6 Ks)

Obvykle expedujeme: již dnes

Iron na okna o velikosti 500 ml je tradiční čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a skleněných ploch. Varování: - Hořlavá... Zobraz detailní popis
26 Kč
26 Kč
21 Kč bez DPH
Skladem
ks

Popis produktu

Iron na okna o velikosti 500 ml je tradiční čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a skleněných ploch.

Varování:

- Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Pokyny pro první pomoc:

- Při vdechnutí Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při styku s kůží Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Při zasažení očí NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu). Pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety). U osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo směsi. U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.

 

 

 

Obsah balení

1ks Iron na okna 500 ml

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*