KATALOG

Varianta: 9000BTU
STAV: Na cestě
12479 Kč vč. DPH     10313.22 Kč bez DPH

Varianta: 12000BTU
STAV: Na cestě
12709 Kč vč. DPH     10503.31 Kč bez DPH

Varianta: 18000BTU
STAV: Na cestě
16839 Kč vč. DPH     13916.53 Kč bez DPH

Varianta: 24000BTU
STAV: Na cestě
21289 Kč vč. DPH     17594.21 Kč bez DPH

Varianta: 10 litrů
STAV: Na cestě
3539 Kč vč. DPH     2924.79 Kč bez DPH

Varianta: 16 litrů
STAV: Na cestě
3769 Kč vč. DPH     3114.88 Kč bez DPH

Varianta: 20 litrů
STAV: Na cestě
4039 Kč vč. DPH     3338.02 Kč bez DPH

Varianta: 30 litrů
STAV: Na cestě
4249 Kč vč. DPH     3511.57 Kč bez DPH