KATALOG

Varianta: 8 - 12000BTU
STAV: Na cestě
1079 Kč vč. DPH     891.74 Kč bez DPH

Varianta: 9 - 12000BTU
STAV: Na cestě
799 Kč vč. DPH     660.33 Kč bez DPH