KATALOG

Varianta: Sada 12000BTU
STAV: Na cestě
939 Kč vč. DPH     776.03 Kč bez DPH

Varianta: Sada 18000BTU
STAV: Na cestě
1009 Kč vč. DPH     833.88 Kč bez DPH

Varianta: Sada 24000BTU
STAV: Na cestě
1499 Kč vč. DPH     1238.84 Kč bez DPH

Varianta: Sada 9000BTU
STAV: Na cestě
799 Kč vč. DPH     660.33 Kč bez DPH

Varianta: 8 - 12000BTU
STAV: Na cestě
1079 Kč vč. DPH     891.74 Kč bez DPH

Varianta: 9 - 12000BTU
STAV: Na cestě
799 Kč vč. DPH     660.33 Kč bez DPH