Zákaznická podpora:+420312313800podpora@surtep.cz

Severochema Aceton

Kód: AAA834KK AAA834 AAA834K AAA834KKK Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Severochema
478 Kč / ks 78 Kč / ks 109 Kč / ks 918 Kč / ks od 78 Kč / ks 395 Kč bez DPH 64 Kč bez DPH 90 Kč bez DPH 759 Kč bez DPH od 64 Kč bez DPH
Skladem (>10 ks) Skladem (>10 ks) Skladem (5 ks) Skladem (>10 ks) Zvolte variantu
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
14.06.2024 14.06.2024 14.06.2024 14.06.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Severochema Aceton 4 l

Technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Severochema Aceton 4 l

Technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů.

  • technický aceton je určený jako technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení
  • technický aceton se nesmí používat k mytí pokožky!
  • nelze použít k ředění nátěrových hmot
  • po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem

Upozornění:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz Používáme ověření věku Adulto